خدمات

خدمات طراحی مهندسی

امکان سنجی، برآورد هزینه و زمان، طراحی و مهندسی و اجرای پروژه های مهندسی در زمینه های سیستم های حمل و نقل هوشمند، دستگاههای اندازه گیری، سیستم های نهفته و دیگر دستگاه های مشابه الکترونیکی ازجمله خدمات قابل ارائه توسط این شرکت می باشد.

مشاوره و خدمات تولید

مشاوره در زمینه تولید دستگاههای الکترونیکی از ساخت PCB تا مونتاژ و بسته بندی نهایی از جمله دیگر خدمات این مجموعه می باشد. از طرفی امکان تولید از ابتدا تا انتها توسط کارشناسان و مهندسین این شرکت نیز امکان پذیر می باشد.

مشاوره و ارائه راهکارهای هوشمند سازی

تجربه بالای مدیران مجموعه در زمینه هوشمندسازی موجب افزایش توانایی شرکت در زمینه ارائه راهکارهای بهینه هوشمندسازی در زمینه سیستم های حمل و نقل هوشمند، شهرک های هوشمند و اتوماسیون صنعتی گردیده است. ارائه مشاوره دراین زمینه نیز از جمله فعالیت های مهندسی قابل ارائه می باشد.

خدمات OEM

توان طراحی مهندسی، ساخت و تولید درکنار هم منجر به ارائه خدمات ساخت (از امکان سنجی تا تولید و بسته بندی نهایی) در بسته خدمات مهندسی این مجموعه گردیده است. چالش های زمان رسیدن محصول به بازار، قیمت تمام شده، قابلیت اعتماد، تامین قطعات، دانش تولید، هماهنگی پیمانکاران و غیره از جمله موانع مختلف طراحی و تولید در کشور می باشد که موجب عدم موفقیت سازندگان و کاهش رقابت پذیری آن ها با سازندگان خارجی می گردد. از این رو امید است ارائه این خدمات، گامی در جهت عدم وابستگی و پیشرفت صنایع داخلی کشور باشد.

خدمات پشتیبانی

سیستم های مختلف اشاره شده در بخش راهکارهای شرکتی، نیازمند یک پشتیبانی منظم و دقیق از ابتدای تحلیل تا اجرا می باشد و یک ساختار شرکتی بهینه در کنار نرم افزارها، سخت افزارها و ابزارهای مختلف مورد نیاز می باشد. از این رو شرکت آیرود مفتخر است، با توان پشتیبانی بالا در این زمینه به سازمان ها و ارگان ای دولتی و خصوصی اعلام آمادگی نماید.